Ga naar de inhoud

november 2021

Route Sinterklaas zondag 28 november

We hebben her en der posters opgehangen en hierbij ook de route! We plaatsen nog de verwachte tijden per straat. Alle deelnemers testen zich kort voor de optocht. Desalniettemin proberen we 1,5m afstand te houden van de kinderen. Wij hebben er zin in! Zijn jullie kinderen er klaar voor? Route:Start: manege de Held 11.30 uur Read More

rondgang door roege bos gaat niet door

De geplande rondgang door het Roege Bos (zie ook bericht van 4 november) op 24 en/of 29 november gaat niet door. Heldergroen Advies blaast het af omdat vanwege de coronamaatregelen de 1,5 meter maatregel niet kan worden uitgevoerd. Dit moet ook in de buitenlucht gehanteerd worden. Omdat vrij veel mensen zich hadden opgegeven, heeft men Read More

wethouder plant bloembollen

Wethouder Glimina Chakor heeft afgelopen maandag bloembollen geplant in de middenberm van de Siersteenlaan. Tussen alle zojuist geplante bomen, zien we de komende lente dus volop tulpen, narcissen en krokussen. Vorig jaar werden in een aantal straten in de wijk ook al nieuwe bomen geplant, in totaal gaat het om zo’n negentig nieuwe bomen. De Read More

ideeën voor de held

Als wijk ontvangen wij jaarlijks een subsidiebedrag van de gemeente om ideeën te realiseren in de wijk, die vanuit de bewoners worden aangedragen, de zogenoemde Top 3. Zo is het voetpad bij De Swaen (kruispunt Leegeweg/De Held) aangelegd bij de bushalte, de rotonde bij Kliefdiep/Siersteenlaan is aangeplant, er zijn verkeersremmers aangebracht op de Leegeweg en Read More

resultaat leefbaarheidsonderzoek

Eind 2020 deden 23.000 inwoners van de gemeente Groningen mee aan de enquête leefbaarheid van de gemeente Groningen. De uitkomsten van dat onderzoek zijn nu bekend. Hieronder is een deel uit de brief geciteerd die de deelnemende inwoners hebben ontvangen. Deze mail is afkomstig van Afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen enGemeente Groningen.“De leefbaarheid in Read More

meedenken over het roege bos?

Het Roege Bos heeft onderhoud nodig. Een flink aantal bomen is aan het einde van hun houdbaarheid en zoals velen gemerkt hebben valt er nogal eens iets om bij harde wind. Tot nu toe werd er, naast het hoogst noodzakelijke, voornamelijk iets gedaan als er een melding werd gemaakt via https://groningen.slimmelden.nl/#/home. Nu gaat de gemeente Read More

bomenplant is begonnen

Aan de Siersteenlaan is vandaag een begin gemaakt met het planten van de bomen. Het gaat in totaal om 78 bomen die geplant worden tussen de rotonde Johan van Zwedenlaan en de Boraxstraat. Ook worden er bloembollen geplant en bloemenmengsels gezaaid. Afhankelijk van het weer verwacht men over een week of twee klaar te zijn. Read More