Ga naar de inhoud

Aanpassing Kruising De Held Leegeweg

Wij hebben de gemeente gevraagd waarom de kruising De Held met de Leegeweg onlangs is aangepast. We kregen daarover ook veel vragen van buurtgenoten. Onderstaand het antwoord van de gemeente:

Het kruispunt is afgelopen zomer ietwat aangepast. Het afgelopen jaar hebben bewoners van het naastgelegen complex in samenwerking met onze collega’s van Stadsingenieurs gezocht naar een geschikte plek voor een nieuwe ondergrondse container.
Qua ondergrondse kabels en leidingen en een aanwezige bushalte kon deze container niet geplaatst worden aan de zijde van het complex. Toen is naar de tweede optie gekeken, op de plek van de huidige containers. Vanuit Verkeer hebben wij meegekeken naar de aan te leggen container en de daarbij horende veranderingen op de rijbaan. Daarbij hebben wij advies gegeven hoe dit op de beste manier, naar omstandigheden, vorm te geven is.
Wij kunnen het ons voorstellen dat men iets verder moet oprijden richting het kruispunt om langs de elektriciteitshuisjes de James Baldwinstraat in te kijken. Echter gaat het hier om een gelijkwaardig kruispunt waarbij de verkeersdrukte vanuit de noordelijke en oostelijke takken relatief laag is. Het is dan wenselijk dat het kruispunt met een lage snelheid wordt benaderd. Minder overzicht draagt vaak bij aan de alertheid en lagere snelheden. Door het versmallen van de rijbaan hebben de (vaak wat oudere) bewoners van de naastgelegen flat een wat kortere oversteektijd nodig.