Ga naar de inhoud

bericht van de gemeente over de held III

De Held III

In de stad Groningen is er grote behoefte aan woningen. De gemeente is al bezig met een aantal grote projecten. Dit zijn onder andere de Suikerzijde op het voormalige terrein van de Suikerfabriek, Stadshavens aan het Eemskanaal en Meerstad.

Ook is de gemeente gestart met het actualiseren van de plannen voor de Held III. Dit gebied ligt tussen de bestaande wijken De Held en Gravenburg.

Via de projectenpagina van de gemeente Groningen vind u meer informatie over de ontwikkeling van deze nieuwe wijk (https://gemeente.groningen.nl/deheld-3). 

De Held III moet een gevarieerde wijk worden met veel groen, water en verschillende typen woningen. Ook moet er in de wijk ruimte komen voor wijkfuncties en plekken om te werken.

De Held III wordt een voorbeeld voor een moderne buitenwijk: duurzaam, in haar opzet gericht op fietser, voetganger en OV, met volop ruimte voor betaalbaar wonen en een brede differentiatie aan woningen. De gemeente gaat deze wijk niet alleen realiseren maar doet dit samen met een aantal partijen die zich hebben verenigd in de Groninger Projecten CV.

De gemeente werkt nu met deze partijen samen om te komen tot een stedenbouwkundig plan.

Een stedenbouwkundig plan is een plan met tekeningen van de gewenste inrichting van het gebied waarop alle onderdelen van de nieuwe wijk die ruimte vragen zijn weergegeven. Hierin worden de woningen, straten, parkeren, groen en water zichtbaar gemaakt. Als eerste wordt er een schets gemaakt, dit noemen we het voorontwerp. Hierop staan de grotere contouren van de nieuwe wijk (centrum, hoofdontsluiting, woonvelden, groenstructuren, etc.) Dit voorontwerp laten we aan u en ook de gemeenteraad zien.

Wijkraden

In de afgelopen periode hebben wij regelmatig contact gehad met een aantal leden van de wijkraden De Held en Gravenburg. Van de wijkraden hebben wij het rapport met wensen voor de Held III gekregen en met hun inhoudelijk besproken. Wij hebben geregeld een overleg met de wijkraden om hun op de hoogte houden van de voortgang van de Held III.

Bijeenkomst

Wanneer het voorontwerp van het stedenbouwkundig plan klaar is laten wij dit aan u zien tijdens een  nog te plannen bijeenkomst. Wanneer dat is weten we op dit moment nog niet. Ook zullen we nog moeten bekijken of dit een fysieke bijeenkomst kan zijn of dat we een online bijeenkomst gaan organiseren.

Vragen

Mocht u tussentijds vragen hebben kun u die stellen via het contactformulier op de projectenpagina. De gemeentelijk projectmanager Richard Cornelis  of de projectsecretaris Karin Dunnebacke zal dan uw vragen beantwoorden of contact met u opnemen. U kunt uiteraard ook altijd contact zoeken met de wijkraad.