Ga naar de inhoud

bericht van de gemeente over parkeren in de held

Vanuit het Turboteam van de gemeente Groningen kregen de wijkraad het verzoek om het volgende aan de bewoners van de De Held te communiceren. En met name voor de bewoners van de Jacob Schorer- en Jakob Israël de Haanstraat.

Aan de Jacob Schorerstraat en de Jakob Israël de Haanstraat hebben de woningen aan het buitenzijden van de straten een eigen oprit waarop geparkeerd kan worden. Bewoners hebben soms moeite met het in- en uitdraaien van die oprit. Dit komt omdat er in de straten op de rijbaan wordt geparkeerd. Opritten worden hierdoor (deels) geblokkeerd.

Het verzoek aan de bewoners en bezoekers is dan ook om zo veel mogelijk te parkeren in de reguliere parkeervakken en/ of maximaal gebruik te maken van de eigen oprit, om te voorkomen dat de opritten geblokkeerd worden. Als hieraan wordt voldaan, kan het plaatsen van borden met parkeerverboden voorkomen worden.

Daarnaast moeten de Jacob Schorerstraat en de Jakob Israël de Haanstraat toegankelijk zijn voor tweerichtingsverkeer. Verkeer dat elkaar tegenkomt in tegengestelde richting kunnen elkaar niet passeren wanneer er op de rijbaan wordt geparkeerd.  

De parkeerdruk binnen de buurt ligt hoog, erkent de gemeente, maar langs De Held zijn nog parkeerplaatsen vrij. Voor sommige bewoners is dit wellicht wat verder lopen, maar zo zorgen we er wel voor dat de adressen en de straten volledig bereikbaar zijn. Wij hopen dan ook op de medewerking van de bewoners van De Held.