Ga naar de inhoud

bericht van waterschap

Beste bewoners van De Held, hierbij wil ik u informeren dat wij vanaf dinsdag 7 juni de watergangen in de 2 meest westelijke wijken van De Held gaan bestrijden tegen de oeverplant de grote waternavel die groeit in de betreffende watergangen in De Held. De grote waternavel is een exoot uit Noord- en zuid Amerika. Zonder bestrijding zou een watergang volledig overwoekerd kunnen worden door de oeverplant, wat zuurstofloosheid onderwater kan veroorzaken met alle gevolgen van dien. Het bestrijden zal met de hand gebeuren vanaf de kant of vanaf een boot. Er zal geen gebruik worden gemaakt van een buitenboordmotor achter de boot, om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor mens en dier. Ik hoop u hierbij genoeg te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Foeke Venema, Stagiair Waterschap Noorderzijlvest