Ga naar de inhoud

Bomenplan de held

Bewoners diverse straten wijk De Held GRONINGEN
Onderwerp: bomenplan De Held
Datum: 29 september 2020  
  

Geachte bewoner,

Graag informeren we u via deze brief over het planten van nieuwe bomen in uw omgeving. Het gaat totaal om 152 bomen. In de bijlage kunt u zien om welke plekken het gaat. Op de website www.wijkdeheld.nl is deze bijlage op detailniveau te bekijken.

Afgelopen voorjaar heeft wijkraad De Held bij ons het idee geopperd om op vier plaatsen in uw wijk nieuwe bomen te planten. Wij hebben daar zelf nog een vijfde locatie (Siersteenlaan) aan toegevoegd.

Het betreft:

  1. Skateparkje ‘De Held’ nabij rotonde aan de Siersteenlaan
  2. Straatbomen De Held oostzijde
  3. Leegeweg (ten oosten van straat De Held)
  4. Speeltuin en voetbalkooi aan het einde van de James Baldwinstraat
  5. Middenberm Siersteenlaan (najaar 2021)

Voorstel

We hebben verschillende soorten en maten bomen in gedachten, waarbij we rekening hebben gehouden met de groeiomstandigheden zoals grondsoort, standplaats, wind en strooizout. Bomen die in een volwassen stadium 25 meter hoog kunnen worden komen op ruime afstand van de woningen. De kleinere bomen tot maximaal een meter of zes planten we in de straat zoals De Held. Bij de Leegeweg komen knotwilgen in de slootkant. De wijk wordt – denken wij – op deze manier verrijkt met een divers aanbod van boomsoorten met verschillende bloem- en bladkleur. Natuurlijk denken we daarbij ook aan de ecologische waarde van de bomen. De middenberm van de Siersteenlaan krijgt behalve bomen ook een fraai bloemenmengsel dat de biodiversiteit bevordert. In de bijlage kunt u dit nader bekijken. We verwachten overigens dat de bomen in de Siersteenlaan en De Held tot een afname van geluidsoverlast van verkeer zullen leiden en dat auto’s minder hard gaan rijden.

Uitvoering

Als alles goed gaat willen we met de locaties 1 tot en met 4 het komende najaar beginnen. De middenberm van de Siersteenlaan volgt in het najaar van 2021. We doen dit later omdat we in de groenstrook nog aan een persleiding (riolering) gaan werken. U wordt daar afzonderlijk over geïnformeerd.

Reactie

Mocht u opmerkingen of vragen hebben dan kunt u deze sturen naar het emailadres romy.tempel@groningen.nl. U heeft tot uiterlijk 20 oktober de tijd om te reageren. U krijgt daarna per mail een reactie van ons.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen, namens deze,

Peter van der Kooi

Stadsdeelbeheerder West