Ga naar de inhoud

bomenplant begonnen

Er is een begin gemaakt met het planten van de in totaal 150 bomen in De Held. De plant in de middenberm van de Siersteenlaan laat nog even op zich wachten, in verband met rioleringswerkzaamheden. Daarna komen ook hier bomen en wordt, evenals op andere groenstroken, een bloemenmix ingezaaid. De bedoeling hiervan is dat de biodiversiteit wordt verbeterd, zodat bijen- en insectenpopulaties toenemen. Hierdoor wordt onze toch al groene wijk, nog groener.

Zoals al te lezen was in de door de gemeente verzonden brief, die ook op onze website staat, is er gekozen voor een diversiteit aan bomensoorten. Een overzicht van de bomen staat ook op onze website onder het kopje ‘laatste nieuws’.