Ga naar de inhoud

Nieuws uit De Held

Informatie over de Wijkraad

Wie zijn de mensen van de wijkraad en wat doen ze eigenlijk? Daar willen we graag wat meer over vertellen. We starten dan bij het jaar 2023. Dat jaar stond voor de Wijkraad van De Held in het teken van een nieuwe doorstart. Bij de start van het jaar was de wijkraad gekrompen tot nog Read More

Denk mee over verkeersoplossingen

Door de bouw van 11.000 nieuwe woningen aan de westkant (de “Westflank”) vanaf de stad Groningen ontstaan knelpunten voor de bereikbaarheid van dit deel van de stad. De gemeente vraagt ons allemaal om mee te denken. Zo wordt er bijvoorbeeld gedacht over het terugbrengen van de maximumsnelheid opDe Held naar 30 km per uur.Denkt u Read More

Voldoende AED’s in onze wijk

Goed om te weten: er zijn voldoende AED’s verspreid in onze wijk aanwezig. Drie zijn altijd bereikbaar: 1 bij een van de flats aan de Siersteenlaan, 1 op de Natalie Barneykade en 1 bij de kinderopvang aan de Leegeweg. Bij huisartsenpost De Held hangt nog een AED, binnen, dus alleen bereikbaar als de huisartsenpost open Read More

Moderne gezinswijk De Held III gaat er komen

INLOOPBIJEENKOMSTEN wo 15 en wo 22 mei van 17-20 uur in MFC ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94! De gemeente Groningen en de Groninger Projecten CV (GPCV) hebben het akkoord op hoofdlijnen voor De Held III ondertekend. Dat is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van het nieuwe woongebied aan de noordwestelijke rand van de stad. De Read More

Aanpassing Kruising De Held Leegeweg

Wij hebben de gemeente gevraagd waarom de kruising De Held met de Leegeweg onlangs is aangepast. We kregen daarover ook veel vragen van buurtgenoten. Onderstaand het antwoord van de gemeente: Het kruispunt is afgelopen zomer ietwat aangepast. Het afgelopen jaar hebben bewoners van het naastgelegen complex in samenwerking met onze collega’s van Stadsingenieurs gezocht naar Read More

Wijkraad helpt bij BuurtAED

Onlangs kwam bij een aantal leden de vraag binnen voor een donatie voor verlenging van het servicepakket van onze BuurtAED in De Held. Wij als bestuur, maar ongetwijfeld ook u als bewoner van de Held, vinden de AED’s in onze wijk van levensbelang. Daarom hebben wij direct besloten het resterende bedrag aan te vullen tot Read More

Magazine ‘Blik op De Held’ in de bus

Afgelopen maanden is er door Wijkraad de Held onder professionele begeleiding hard gewerkt aan een magazine over onze wijk De Held. Daarbij zijn veel interviews afgenomen en vele foto’s gemaakt, waarmee we de veelzijdigheid en gevarieerdheid van onze wijk willen laten zien.Het resultaat mag er zijn! We hebben het magazine huis aan huis in De Read More

Wijkraad trakteert kinderen Timmerdorp op ijsjes

Het Timmerdorp ziet er prachtig uit. De animo is groot en de kinderen vermaken zich er goed. Wijkraad De Held ondersteunt we dit initiatief van harte. Theo Grommel is met een fotograaf langs geweest om al dit moois vast te leggen. Als verrassing werden alle deelnemende kinderen die dag na de lunch getrakteerd op een Read More

Treinvrije periode 2025

Vorig jaar werd bekend dat de geplande treinvrije periode van 2023 twee jaar opschuift naar 2025. Nu heeft Groningen Spoorzone bekent gemaakt op welke data er geen treinen van en naar station Groningen rijden. De data van deze treinvrije periode zijn in de periode van 17 mei 2025 tot 07 juli 2025. Er wordt al Read More