Ga naar de inhoud

De Held III’ krijgt naam De Nieuwe Held

Nieuwe naam verwijst naar historie van gebied en vroegere helden

De nieuwe gezinswijk aan de noordwestelijke rand van de stad krijgt de naam ‘De Nieuwe Held’. Tot op heden droeg het nog te ontwikkelen woongebied tussen Gravenburg en De Held de werknaam De Held III. De benaming is voorgesteld door de straatnamencommissie en is per direct van kracht.

De naam De Nieuwe Held komt voort uit verschillende betekenissen en verwijzingen:

  • De naam verwijst naar de context en historie van het gebied. In het bijzonder naar De Jonge Held en De Oude Held. Dat zijn de polders waarin de wijk gebouwd wordt en de gelijknamige molens in dit gebied (waarvan er nu één een gemaal is). De Nieuwe Held is in dat opzicht een mooie aanvulling.
  • De naam refereert aan vroegere helden, die als ‘nieuwe helden’ zullen terugkomen in de uitwerking van de straatnamen. Specifiek geldt dat voor Groningse vrouwen die zich hebben onderscheiden als held of pionier.
  • De wijk staat met deze naam in relatie met de bestaande wijken De Held (I) en Gravenburg (De Held II). Feitelijk wordt de wijk De Helden daarmee afgemaakt. De voorzieningen, wijkfuncties en nieuwe hoofdontsluitingsroute versterken dat beeld. In het verlengde hiervan is de nieuwe wijk geschikt voor doorstromers uit omliggende wijken, waardoor De Nieuwe Held ook staat voor een nieuwe stap.

Vrouwelijke straatnamen

In maart 2021 heeft de raad het college in de motie ‘Divers Straatbeeld’ opgedragen om met name vrouwelijke straatnamen toe te voegen. De straatnamencommissie gaat in De Nieuwe Held straatnamen vernoemen naar vrouwen en let daarbij op een brede diversiteit. Aan de eerdere motie over de straatnamen werd het verzoek gedaan om de naam De Held III om te dopen tot De Heldin en om deze verder uit te werken. Deze naam heeft geen relatie met het gebied, behalve dat er een vrouwelijke tegenhanger van De Held wordt gesuggereerd. Daarom is er gekozen voor vrouwennamen in de straatnaamgeving en een wijknaam met een gelijksoortige betekenis, die ook recht doet aan de historie en context van het gebied.


Volgende fase

De ontwikkeling van de nieuwe wijk lag jarenlang stil, voordat de gesprekken hierover in 2020 werden hervat. Vanaf dat moment is er consequent gesproken over De Held III, als werknaam (en naam van het geldende bestemmingsplan). Na het getekende akkoord op hoofdlijnen met de Groninger Projecten CV en de eerste inloopmomenten met omwonenden en belanghebbenden (15 en 22 mei) gaat de ontwikkeling van De Nieuwe Held een nieuwe fase in. Deze fase is gericht op de realisatie van de eerste van in totaal 1.850 woningen. De plannen en het stedenbouwkundig kader worden op dit moment nader uitgewerkt.