Ga naar de inhoud

Groene burgemeester

PERSBERICHT – Groningen, 23 september 2020

Vijf Groningers gaan verkiezing in van De Groene Burgemeester
Vanaf vandaag kunnen Stadjers kiezen wie van vijf kandidaten de eerste Groene Burgemeester van Nederland wordt. De kandidaten hebben allemaal een erg verschillende achtergrond. Ze presenteren zichzelf, en hun plannen, vandaag op de website www.groeneburgemeester.nl, waar ook direct gestemd kan worden. De winnaar wordt op de dag van de duurzaamheid, 9 oktober aanstaande, officieel geïnstalleerd.
De kandidaten zijn (op alfabetische volgorde):
Wouter Banus, voormalig aannemer die wil dat er groener gebouwd wordt;
Corien Bier, facilitair manager die gelooft dat minder procedures en meer samenwerking de stad meer
vitamine G kan geven;
Joran de Boer; is creatief producent en wil betaalbare en haalbare duurzame oplossingen voor alle stadjers;
Peter Bootsma, ervaren organisatie-adviseur die mensen en ideeën wil verbinden door alle generaties heen;
Wilma Tonkens barst van de plannen over vennen en sloten en bloemperken in plaats van bosjes, en wil meer groene daken bijvoorbeeld;
Kees Wesselink; opgeleid tot docent biologie, is van plan om met toffe acties en samenwerkingen van
Groningen weer Groeningen te maken.

Rol Groene Burgemeester
De Groene Burgemeester wordt aanspreekpunt en steunpunt voor Groningers die de stad groener en de
natuur in de stad sterker willen maken. Hierdoor is de leefomgeving beter voorbereid op het veranderende
klimaat. De verkiezing en titel zijn dan ook onderdeel van een brede campagne rond klimaatadaptatie: ook in
Groningen wordt het klimaat de komende jaren droger, heter (hittegolven) en natter (veel regen in korte tijd).
Samen met Stadjers wil de nieuwe burgemeester acties opzetten rond uitbreiding van het aantal bomen en
vijvers, schaduwroutes, groene daken en meer planten in de tuinen. En samen met zoveel mogelijk
maatschappelijke organisaties, buurtverenigingen, wijkorganisaties en andere betrokken stadjers werken aan
minder asfalt en beton. De Groene Burgemeester wordt voor één jaar gekozen.
Samenwerking
De Groene Burgemeester is een samenwerking tussen MSLW en Klimaatadaptatie Groningen.
Klimaatadaptatie Groningen is geïnitieerd door het Akkoord van Groningen en het Global Center on
Adaptation, in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen. Ze stimuleert bewustwording en actie rondom klimaatadaptatie. In dit kader wordt van dinsdag 19 t/m maandag 25 januari 2021 de
Klimaatadaptatieweek Groningen georganiseerd en worden in de aanloop en tijdens deze week initiatieven en activiteiten opgezet in Stad en provincie.