Ga naar de inhoud

groene burgemeester

PERSBERICHT – Groningen, 31 augustus 2020

Groningen krijgt een Groene Burgemeester
Dit najaar kunnen Stadjers een Groene Burgemeester kiezen. Zij of hij neemt het op voor het ‘groen’
in de gemeente. De nieuwe functionaris wordt actief aanspreekpunt en steunpunt voor Groningers
die de stad koel willen houden en groener willen maken. De Groene Burgemeester is een eretitel
maar krijgt een serieuze positie in het beleid rond klimaatadaptatie. Groningen is hiermee de eerste
gemeente in Nederland met een Groene Burgemeester.
Vanaf 30 augustus kunnen kandidaten zich aanmelden, en vanaf 15 september kan er gestemd
worden. De uitslag wordt op de dag van de duurzaamheid, 9 oktober, bekendgemaakt. De Groene
Burgemeester wordt voor één jaar gekozen. De functie is vrijwillig en kan naar eigen inzicht worden
ingevuld. Kandidaten kunnen zich melden via de speciale website: www.groeneburgemeester.nl
De verkiezing en titel zijn onderdeel van een brede campagne rond klimaatadaptatie: ook in
Groningen wordt het klimaat de komende jaren droger, heter (hittegolven) en natter (veel regen in
korte tijd). Samen met Stadjers wil de nieuwe burgemeester acties opzetten rond uitbreiding van het
aantal bomen en vijvers, schaduwroutes, groene daken en meer planten in de tuinen. En samen
werken aan minder asfalt en beton.
Samenwerking
De Groene Burgemeester is een samenwerking tussen MSLW en Klimaatadaptatie Groningen.
Klimaatadaptatie Groningen is geïnitieerd door het Akkoord van Groningen en het Global Center on
Adaptation, in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen. Ze stimuleert
bewustwording en actie rondom klimaatadaptatie. In dit kader wordt van dinsdag 19 t/m maandag
25 januari 2021 de Klimaatadaptatieweek Groningen georganiseerd en worden in de aanloop en
tijdens deze week initiatieven en activiteiten opgezet in Stad en provincie.