Ga naar de inhoud

Groningen pakt De Held 3 weer op: dik miljoen voor plan nieuwe stadswijk

uit: Dagblad van het Noorden, 1 april 2020

De Held III staat al twintig jaar ingetekend voor het gebied tussen de westkant van Groningen en de wijk Gravenburg, maar de crisis en onenigheid met de marktpartners hielden de aanleg tegen. Foto: Gemeente Groningen

De gemeente Groningen steekt 1,34 miljoen in de voorbereiding van de nieuwe stadswijk De Held 3. In de loop van 2022 moet er een plan op tafel liggen voor de bouw van 1500 woningen aan de westkant van de stad.

De Held 3 moet verrijzen tussen twee andere grote woningbouwgebieden: de ‘Suikerzijde’ die is gepland op het vroegere terrein van de SuikerUnie-fabriek en het al gerealiseerde Gravenburg. Het plan voor een nieuwe wijk op die plek is al twintig jaar geleden bedacht, maar de economische crisis en onenigheid met de Twentse marktpartners stonden de realisatie in de weg.

Relatie met Twentse partners ‘genormaliseerd’

Nu de bouw weer is opgeveerd en ook de verhoudingen met de bouwers zijn ‘genormaliseerd’ pikt de gemeente de draad alsnog weer op. De nieuwe wijk krijgt een andere opzet dan de Suikerzijde. Dat wordt vooral een stedelijk woongebied, terwijl De Held 3 meer op gezinnen is gericht.

Gemeente onderhandelt over overname ‘groene zone’

Centraal in de nieuwe week staat een groene parkzone. Die grond is nu nog in eigendom van een van de Twentse partners, maar de gemeente onderhandelt inmiddels over een overname. Bewoners van De Held en Gravenbrug praten mee over een stedenbouwkundig inrichtingsplan voor het gebied in een inmiddels opgerichte ‘visiegroep’.