Ga naar de inhoud

Hulp gevraagd: enquete over mobiliteit

Mijn naam is Jan-Philip Marnet. Ik studeer Milieu- en Infrastructuurplanning aan de RUG en schrijf momenteel mijn masterscriptie over mobiliteitsgedrag in Groningen. Daarvoor heb ik een enquête opgesteld, en zou het fijn vinden als je die invult.
Link naar de enquête:  https://app.maptionnaire.com/q/2m2rwn3byy64?lang=nl//
Ik wil onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de keuze voor een vervoerswijze en of het daadwerkelijke mobiliteitsgedrag überhaupt overeenkomt met de voorspellingen van de wetenschap.
Het doel hiervan is om het mobiliteitsgedrag beter te begrijpen, zodat transport en ruimtelijke planning daadwerkelijk passen bij de betreffende wijken.
Hartelijk dank!
Jan-Philip,
Als je opmerkingen of vragen hebt, kun je een e-mail sturen naar: j.marnet@student.rug.nl