Ga naar de inhoud

Informatie over de Wijkraad

Wie zijn de mensen van de wijkraad en wat doen ze eigenlijk? Daar willen we graag wat meer over vertellen. We starten dan bij het jaar 2023. Dat jaar stond voor de Wijkraad van De Held in het teken van een nieuwe doorstart. Bij de start van het jaar was de wijkraad gekrompen tot nog maar 3 personen:
Anna Burmann – voorzitter
Theo Grommel – lid
Martha Reining – lid
De eerste week van januari 2023 kwam daar Dianne Smeets bij als lid.

Gezamenlijk wilden we de Wijkraad weer nieuw leven inblazen. Ook al hadden we geen activiteitencommissie meer, we wilden wel graag weer meer zichtbaar worden en iets voor de wijk betekenen. Gelukkig haakten al gauw nog twee mensen aan, achtereenvolgens Peter Croughs en Janine Deen.

Anna Burmann gaf direct bij het begin van het jaar aan dat zij het voorzitterschap wilde overdragen aan iemand anders en na een aantal jaren actieve deelname nu uit het wijkbestuur wilde stappen.

Er waren ook nog geen penningmeester en secretaris benoemd. Daarop besloten de beide leden van de vorige Wijkraad alsmede één van de nieuwe leden hun verantwoordelijkheid voor de Wijkraad op te pakken en werden de taken als volgt verdeeld:
Martha Reining – voorzitter
Theo Grommel – penningmeester
Dianne Smeets – secretaris, website, webmail
Peter Croughs – lid
Janine Deen – lid

Wat doet de wijkraad
De Wijkraad van De Held vertegenwoordigt de inwoners van De Held bij de gemeente.
Zij neemt namens de Held deel aan de overleggen van Stadsdeel West (SDO) . Bij het SDO zijn naast vertegenwoordiging van de gemeente Groningen ook vertegenwoordigers van alle wijkbesturen van Groningen stadsdeel West aanwezig.
Daarnaast heeft het bestuur los daarvan overleggen met de gemeente indien nodig, bijvoorbeeld over het besteden van gelden, wijkplannen, verkeer en andere actuele onderwerpen.
En natuurlijk heeft de Wijkraad haar eigen reguliere vergaderingen om de lopende zaken te bespreken.

Activiteiten 2023

Met deze samenstelling van 5 personen durfden wij het aan om naast deze algemene taken en vergaderingen iets zichtbaars voor de wijk te doen. De overweging daarbij was, dat de Wijkraad als thema voor 2023 had gekozen voor verbinding en zichtbaarheid van de bewoners van de Held en de verscheidenheid aan mensen en de verscheidenheid van het gebied “de Held” wilde laten zien.

Dit heeft geresulteerd in  “de glossy “ over De Held, met daarin verhalen van bewoners, ondernemers, bijzondere  locaties en andere betrokkenen van De Held, afgewisseld met mooie foto’s.

Dit blad moest er professioneel uitzien, zodanig dat mensen het zouden willen bewaren en aan vrienden en familie tonen. Tevens vonden we het belangrijk dat het magazine verspreid zou kunnen worden in de gemeente Groningen voor bekendheid van stadsdeel de Held.

We schakelden daarom een professioneel vormgever Bert Kragt van KragtVorm in en redacteur Margot van Belkum van het gelijknamige bureau. De bijna voltallige wijkraad werkte de zomer door als redactie van het blad. Er werd een professionele fotograaf gevraagd, die werd begeleid door de penningmeester.  Vanaf het begin van de zomer tot ver in de herfst waren zij heel druk met het interviewen van mensen, het maken van bijbehorende foto’s en het schrijven en uitwerken van de interviews. In redactievergaderingen werd daar kritisch naar gekeken zodat het een goed op elkaar afgestemd geheel werd. Zo ontstond langzaam het magazine over onze wijk.

En dan was het eindelijk zover. Op 30 november konden we trots ons magazine “Blik op de Held” presenteren aan geïnterviewden, gemeente en andere belangstellenden. Dat gebeurde middels een feestelijke bijeenkomst bij Baxbier. Het magazine “Blik op de Held” werd door de aanwezigen enthousiast ontvangen en complimenten werden over en weer uitgedeeld. In de dagen erna is het magazine door het wijkbestuur huis aan huis bezorgd in de Held.
Op de webmail van onze website Wijk de Held kwamen diverse bedankjes binnen van mensen die het blad zeer waardeerden. Dat deed ons uiteraard erg goed. En uiteindelijk konden we als gevolg hiervan nog een extra lid toevoegen aan de Wijkraad: Bert Brink.

Activiteiten 2024

In 2024 willen we doorgaan met het thema verbinden en ontmoeten en hebben daarom als eerste in het voorjaar/ begin van de zomer een wijkfeest gepland, waar de bewoners van de Held elkaar kunnen ontmoeten, de kinderen veel speelgelegenheid hebben en de Wijkraad en andere organisaties informatie geven over activiteiten voor de rest van dit jaar.

Oproep: kom ook bij de wijkraad!

We zijn als wijkraad nu met 6 enthousiaste personen. Maar meer leden erbij zou natuurlijk heel fijn zijn. Er liggen nog veel ideeën op de plank voor dit jaar en komende jaren voor de Held, maar alles staat of valt met geïnspireerde vrijwilligers.
Dus wil je ons helpen en aansluiten bij de Wijkraad, schiet dan één van de wijkraadleden aan of meld je via de webmail van onze website!