Ga naar de inhoud

ingezonden bericht: nieuwe wijk Stadshavens

Langs het Eemskanaal verrijst de komende jaren een nieuw stadsdeel aan het water: Stadshavens. Het wordt een wijk voor iedereen, met koopwoningen, (sociale) huurwoningen en bedrijfsruimten die duurzaam en aardgasvrij worden gebouwd. Verder is er veel aandacht voor groen en de openbare ruimte. Om de commerciële ruimtes in de plinten van de gebouwen zo aansluitend en duurzaam mogelijk in te vullen wordt er onderzoek gedaan naar het gebruik van flexplekken. 

Deze flexplekken kunnen een goede aanvulling zijn op het thuiswerken van tegenwoordig. Om een goed advies te schrijven hebben we uw hulp nodig. Het invullen van de enquête helpt om inzicht te krijgen in de mening over het thuiswerken en de positieve en negatieve kanten in kaart te brengen. 

Voor het onderzoek zoeken we respondenten in de leeftijd 35 tot 60 jaar met ten minste één kind in de leeftijd 12 tot 17 jaar.  De link naar de korte vragenlijst: De mogelijke komst van flexplekken in de wijk Stadshavens

Deelname aan deze enquête is te allen tijde vrijwillig. Het invullen van de enquête kost u drie minuten. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Uw deelname aan het onderzoek is volstrekt anoniem. Op geen enkele wijze kunnen gegeven antwoorden worden herleid naar personen of instanties. Het is de bedoeling dat u de enquête zo eerlijk mogelijk invult.