Ga naar de inhoud

meedenken over het roege bos?

Het Roege Bos heeft onderhoud nodig. Een flink aantal bomen is aan het einde van hun houdbaarheid en zoals velen gemerkt hebben valt er nogal eens iets om bij harde wind. Tot nu toe werd er, naast het hoogst noodzakelijke, voornamelijk iets gedaan als er een melding werd gemaakt via https://groningen.slimmelden.nl/#/home. Nu gaat de gemeente samen met omwonenden en de wijkraden van De Held en Vinkhuizen, met Heldergroen Advies een plan maken voor het Roege Bos. De omwonenden van Het Roege Bos hebben in juni een brief ontvangen met de vraag wat de ideeën, wensen, kansen en knelpunten voor het Roege Bos zijn. Duidelijk is dat het Roege Bos volop wordt gekoesterd, gebruikt en beleefd. Het huidige karakter blijft bestaan, er wordt alleen gekeken waar achterstallig onderhoud zit en wat hieraan gedaan kan worden, hoe kan de natuur meer zijn gang gaan, welke bomen echt slecht zijn en of deze vervangen kunnen worden.

Heldergroen Advies nodigt betrokkenen uit voor een gezamenlijke rondgang om informatie uit te wisselen. Hiervoor zijn twee datavoorstellen: 24 november en/of 29 november 2021 (beide vanaf 15.00 uur). Op basis van de aanmeldingen wordt een definitieve indeling gemaakt en deze wordt per mail bevestigd. Interesse? Reageer dan voor 15 november via info@heldergroenadvies.nl.