Ga naar de inhoud

Minder maaien = meer bijen

De gemeente maait niet overal het gras kort. Het maaien van het gras begint op een aantal plekken pas in juni. Daarmee krijgt de natuur meer ruimte. Het effect van het niet maaien is dat tussen het gras planten tot bloei kunnen komen. Het stuifmeel en nectar van de bloemen is voedsel voor insecten zoals bijen, kevers, vlinders en hommels. Langer gras is bovendien beter bestand tegen droogte en hitte waar we steeds vaker mee te maken krijgen. Kort gemaaide grasvelden zijn niet goed voor de biodiversiteit. Insecten vinden er geen voedsel en water verdampt sneller uit de bodem wanneer gras te kort is.

Niet maaien kan niet overal. Veiligheid staat voorop. Daarom wordt er op sommige plekken wel gemaaid. En de gemeente wil buiten zijn en spelen stimuleren. Dat betekent dat bijvoorbeeld het gras van het Noorderplantsoen en het gras rondom speelvoorzieningen wel wordt gemaaid. Vanaf juni gaan ze gefaseerd terug naar onze gebruikelijke maaimethode.

Hier vind je kaarten met per gebied hoe er wordt gemaaid. Je kunt zelf ook meedoen. Als je gras hebt en het slechts om de vier weken maait, komen er al tot tien keer meer bijen in de tuin.