Ga naar de inhoud

nieuwe wijk: De held 3

In 2019 is er door de gemeente Groningen een coalitieakkoord gesloten voor de komende jaren. Hierin staan ook voorstellen met betrekking tot woningbouw en wijkvernieuwing en wil men graag dat koop- en huurwoningen en sociale woningbouw gemengd wordt. Midden 2019 is een intentieovereenkomst gesloten met de Twentse bouwers voor woningbouw op de weilanden tussen De Held en Gravenburg, dit wordt vooralsnog De Held 3 genoemd.

Het bestemmingsplan De Held 3 was al in 2009 onherroepelijk goedgekeurd maar door o.a. de economische crisis van toen is men nooit begonnen met de bouw.

Om van de activiteiten op de hoogte te blijven en met de hoop enige invloed te kunnen uitoefenen is vanuit beide wijkraden aan de bewoners gevraagd mee te denken. Zo is er in oktober 2019 een werkgroep ontstaan met deelnemers uit de wijkraden en bewoners van beide aangrenzende wijken. Na een aantal bijeenkomsten is er een visieplan ontstaan met als hoofdthema’s verkeer, woningbouw, groen en voorzieningen.

In maart 2020 is door de gemeente Groningen een projectleider voor de Held 3 aangesteld. Een afvaardiging van de wijkraden en een bewoner hebben met deze projectleider kennisgemaakt en het visieplan voorgelegd. In juli jl. is er door de gemeente een stedenbouwkundig bureau aangesteld. Projectleider en stedenbouwkundig bureau hebben samen nieuwbouwprojecten in o.a. Amsterdam, IJmeer, Almere en Leeuwarden bezocht met de intentie het bouwplan De Held 3 aan te passen aan de huidige tijd met moderne woningbouw zoals ook in het coalitieakkoord wordt genoemd. In juli hebben vertegenwoordigers van beide wijkraden weer overleg gehad met de projectleider.  Hij heeft het visieplan van de werkgroep is goed ontvangen en voorstellen daaruit zullen/kunnen indien mogelijk worden meegenomen.

HOE ZIET DE ONTWIKKELING ER VERDER UIT?

Als de Twentse bouwers willen, zouden ze bij wijze van spreken morgen al kunnen beginnen met bouwen; het ontwikkelingsplan is immers sinds 2009 goedgekeurd. De projectleider van de Twentse bouwers zal in september hier iets over gaan zeggen in het eerstvolgende overleg. Projectleider gemeente Groningen wil liefst niet eerder dan eind 2020 verder beslissingen nemen en eerst meer overleggen met de Twentse bouwers, maar vooral met het stedenbouwkundig bureau. Indien het ’oude plan’ te veel veranderingen ondergaat zal er een nieuw plan moeten worden geschreven en goedkeuring daarvan behelst een lange tijd. Voor dit moment is het dus allemaal nog onzeker hoe de (nabije) toekomst eruit zal zien m.b.t. De Held 3.

Wel zal binnenkort ergens in de weilanden een nieuw gronddepot worden aangelegd in voorbereiding op grondverzet en ophoging. Zodra er meer bekend is zullen we dit op de website bekend maken.