Ga naar de inhoud

parkeerproblemen in de held

De laatste tijd ontvangt de wijkraad berichten van bewoners over parkeerproblemen. Vrijwel iedereen wil de auto graag voor de deur parkeren en dit lukt lang niet altijd. Tegenwoordig hebben veel huishouden meer dan een auto, waardoor er geen plaats is om te parkeren in eigen straat.

Wijkraad De Held heeft deze klachten aangekaart bij de gemeente. Deze geeft aan dat parkeren in eigen straat een ‘recht’ is voor bewoners en geen verplichting voor de gemeente om dit te realiseren. Wanneer er minder parkeerplaatsen zijn dan auto’s, is het advies hierover met elkaar in gesprek te gaan. Zo kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat per huishouden één auto in de straat geparkeerd wordt, de andere auto(‘s) aan de straat De Held, waar vrijwel altijd nog vrije parkeerplekken zijn.

Sommige woningen hebben een eigen garage, maar het is niet verplicht de auto daarin te parkeren. Ook dan mag men gebruik maken van de openbare parkeerplaatsen in de wijk.

Nu de elektrische auto’s in opmars zijn, wordt een aantal reguliere parkeerplaatsen vervangen door oplaadplekken voor alleen elektrische auto’s. Parkeren met een brandstofauto kan u een boete opleveren! De gemeente hoeft geen plekken voor brandstofauto’s te compenseren.

Het advies van de wijkraad is dan ook om met de buurt in gesprek te gaan. Zoek samen naar een oplossing waar iedereen zich in kan vinden.