Ga naar de inhoud

plek vrij in huis voor dementerenden

Het Waardig Wonen-huis in de Molukkenstraat 206  is in een flat op de eerste verdieping. Boven het Odensehuis en naast de Opstap. Het huis biedt woonruimte aan vijf ouderen met dementie. Iedere bewoner heeft een eigen kamer met zijn eigen inrichting.  Daarnaast is er een gezamenlijke woonkamer en keuken. En, een mooi balkon waar het gezellig (overdekt) zitten is op een terras. Wilt u meer informatie over wonen in ons huis in de Molukkenstraat? Neem dan gerust contact met ons op!

Hierbij vraag ik na te gaan of u iemand kent die belangstelling heeft om bij Waardig Wonen te gaan wonen als het thuis niet meer gaat of tijdelijk een oplossing heeft gevonden bijv. in een verpleeghuis in afwachting van een mogelijk beter alternatief.

De woningen zijn voor mensen met dementie met het zorgprofiel 5 VV Beschermd wonen met intensieve dementie zorg (CIZ-indicatie WlZ – Wet Langdurige Zorg). Bij de aanvraag CIZ kunnen wij ondersteuning bieden.

Waardig Wonen biedt een (t)huis voor mensen met dementie. In een gewone straat in een wijk of dorp wonen vijf bewoners samen in een huis dat voor hen een thuis is. Met 24-uurszorg en aandacht. Meer info op http://www.waardigwonen.nl/

Wij hebben natuurlijk ook beschermende maatregelen i.v.m. Corona. Tot nu toe we hebben nog geen besmettingen in huis en ook hebben geen problemen met het invullen  van de 24-uurzorg en begeleiding in huis. Bezoek is en blijft met een aantal voorwaarden  bij ons mogelijk.

Vriendelijke groeten,

Eelke Wiersma

Stichting Waardig Wonen Bijmoldslaan 1 9945 SN Wagenborgen Telefoon: 06 29216568 www.waardigwonen.nl