Ga naar de inhoud

reacties bomenplan

Op het door de gemeente gepresenteerde bomenplan voor De Held, zijn 18 reacties binnen gekomen. De meerderheid daarvan is positief. Volgende week krijgen deze bewoners antwoord op hun vraag. De gemeente probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen die de bewoners hebben ingestuurd. Helaas lukt dat niet bij elk verzoek. Vlak na het verzenden van deze 18 mails krijgen alle bewoners die ook de eerste brief hebben gehad, opnieuw een brief. Daarin zegt de gemeente wanneer ze beginnen met de werkzaamheden. Vanaf 23 november wordt begonnen met de voorbereidingen. Uitzondering zijn de woningen grenzend aan de Siersteenlaan, daar vinden namelijk eerst andere werkzaamheden plaats, namelijk aan de persleiding ind e middenberm). Deze bewoners worden volgend najaar geïnformeerd, wanneer de werkzaamheden voor de bomenplant daar start.

Vanuit de wijkraad is de vraag gesteld of de bomenplant ook invloed heeft op de opbrengst van zonnepanelen. Grote bomen zouden namelijk kunnen zorgen voor (slag) schaduw, waardoor zonnepanelen minder energie zouden kunnen leveren. Het antwoord van de gemeente is de volgende: De bomen worden aan de westkant t.o.v. de woningen aan De Held geplant en zijn van de 2e orde (1e orde zijn grote bomen). Deze bomen zullen niet boven de schuine daken van de woningen uitkomen.  De bomen bij de James Baldwinstraat komen aan de noordkant van de woningen, deze zullen dus geen belemmering zijn voor zonnepanelen. De bomen aan de Leegeweg zijn knotwilgen; die worden maximaal vijf tot zes meter hoog en worden om de circa twee jaar geknot. Deze bomen zullen geen belemmering vormen voor zonnepanelen.