Ga naar de inhoud

resultaat leefbaarheidsonderzoek


Eind 2020 deden 23.000 inwoners van de gemeente Groningen mee aan de enquête leefbaarheid van de gemeente Groningen. De uitkomsten van dat onderzoek zijn nu bekend.
Hieronder is een deel uit de brief geciteerd die de deelnemende inwoners hebben ontvangen. Deze mail is afkomstig van Afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen en
Gemeente Groningen.
“De leefbaarheid in de gemeente Groningen is over het geheel genomen goed beoordeeld. Bijna alle inwoners vinden dat ze in een prettige buurt wonen en voelen zich medeverantwoordelijk voor hun buurt. Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen wijken en dorpen wat betreft de leefbaarheid.

In vergelijking met twee jaar geleden zijn meer inwoners gaan sporten en vinden meer inwoners dat buurtgenoten met verschillende etnische achtergronden goed met elkaar omgaan. Wel zijn minder inwoners tevreden over hoe ze meedoen aan de samenleving en zien ze meer overlast door groepen jongeren in hun buurt.

De invloed van corona en bijbehorende maatregelen op de uitkomsten valt mee, maar zien we wel terug op onderwerpen zoals bezoek aan evenementen (minder) en tevredenheid met de omvang en geschiktheid van de woning (lager).

Resultaten
Op de website oisgroningen.nl/enquete-leefbaarheid-2020 hebben we de belangrijkste resultaten thematisch in acht factsheets samengevat.De antwoorden uit de enquête hebben we ook per wijk verwerkt in de Basismonitor van de gemeente Groningen. Dit is een website met veel statistische informatie over de gemeente en maar liefst 49 wijken en/of dorpen.”