Ga naar de inhoud

rondgang door roege bos gaat niet door

De geplande rondgang door het Roege Bos (zie ook bericht van 4 november) op 24 en/of 29 november gaat niet door. Heldergroen Advies blaast het af omdat vanwege de coronamaatregelen de 1,5 meter maatregel niet kan worden uitgevoerd. Dit moet ook in de buitenlucht gehanteerd worden. Omdat vrij veel mensen zich hadden opgegeven, heeft men er nog over nagedacht om dan in kleinere groepen op te splitsen, maar dat  is ook niet wenselijk omdat daarmee de onderlinge informatie uitwisseling (tussen bewoners) wordt beperkt.  

In het voorjaar gaan ze opnieuw de omwonenden informeren en uitnodigen. Heldergroen Advies benoemt nog aanvullend dat in de tussenliggende periode geen grootschalige (onderhouds-) werkzaamheden zijn gepland.