Ga naar de inhoud

tijdelijke opvang Oekraiense vluchtelingen in de held III

Gisteren is er een kennisgeving verspreid van de gemeente aan de bewoners van Gravenburg en een deel van De Held. Dit gaat over de plaatsing van wooncontainers op een stuk grond aan de Maresiusstraat, ten zuiden van de rotonde bij de school.

In deze wooncontainers worden vluchtelingen opgevangen uit Oekraïne. De wooncontainers zullen uiterlijk in september van dit jaar klaar zijn. De gemeente heeft een informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners uit Gravenburg en De Held, die hier vragen over hebben en/of graag extra toelichting willen.

Op 9 juni tussen 17 en 20 uur bent u welkom in de Kerk van Leegkerk voor een informatiebijeenkomst. De gemeente Groningen gaat graag met u in gesprek om uw vragen te beantwoorden en om u de tekeningen van de plannen te laten zien. Het adres is: Leegeweg 38.

De gemeente plaatst het volgende bericht in haar wekelijkse nieuwsbrief:

Binnen het geel gemarkeerde gedeelte worden de wooncontainers geplaatst.
Tijdelijke opvang vluchtelingen Oekraïne in De Held III 
De gemeente ontwikkelt woningbouwplannen voor De Held III. Hierbij maken we gestaag vorderingen als het gaat om het maken van een nieuw stedenbouwkundig plan en een nieuwe samenwerking met de betrokken marktpartijen. Omdat dit tijd kost, wordt er vooralsnog niet gebouwd in het gebied. Vandaar dat er op een stuk grond aan de Maresiusstraat tijdelijk wooncontainers voor vluchtelingen uit Oekraïne komen. Dat heeft het college van de gemeente dinsdag 25 mei 2022 besloten.

De wooncontainers komen op een stuk grond aan de Maresiusstraat ten zuiden van de rotonde te staan. Op deze plek hebben eerder noodlokalen voor twee basisscholen gestaan. In totaal komen er 35 wooncontainers voor gezinnen en dertig studio’s voor maximaal twee bewoners. Hierdoor is er in totaal plek voor maximaal tweehonderd mensen. De planning is dat de wooncontainers uiterlijk in september 2022 klaar zijn. Om dit te kunnen halen, moeten nog veel werkzaamheden voorbereid en uitgevoerd worden.

Meer informatie of vragen? Omwonenden zijn uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst. Ook staat er meer informatie op onze website.