Ga naar de inhoud

Vleermuisvriendelijk maken van Merodegraft en vlEermuiswandeling

Naar aanleiding van bouw van het nieuwe stadsdeel “De Suikerzijde”moet er voor de beschermde water-, en meer-vleermuizen een andere geschikte plek worden gevonden. Hierover zijn de inwoners van de Held onlangs geinformeerd.

Op de hoek van de Leegeweg en de Baldwinstraat is op 25 juni een informatiestand ingericht voor omwonenden van de Merodegraft en Roegebostocht (de twee grote waterpartijen in de Held) Deze bijeenkomst is druk bezocht. Er is uitleg gegeven over de concrete plannen voor de natuurcompensatie.
De waterpartijen in onze wijk zullen worden verbeterd. De herinrichting van de oevers en het nemen van maatregelen om de doorstroming van het water te reguleren zijn voorbeelden van de plannen die in het najaar zullen worden uitgevoerd.
De informatie werd verstrekt door deskundigen van de gemeente Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, en Natuurorganisaties.
De belangstelling daarvoor was groot.

Voor geinteresseerden:
Voor informatie omtrent de geschiedenis van de Held werden wij verwezen naar de volgende websites: ‘Geo Noorderzijlvest’ en ‘Geo tijdreis’

Daarnaast willen we nog even  attenderen op de wijkwandeling op dinsdag 
(2 juli as.  van 21.30 tot plm 23.00 uur)
Samen met een ecoloog kun je met behulp van een BAT-detector op zoek naar vleermuizen geeft hij informatie over groei en bloei in de wijk detector

Aanmelding: info@desuikerzijde.nl